Under någon vecka höll 2 hökugglor (Surnia ulula) till vid Skrylle i Södra Sandby, Skåne. Denna hökugglan höll till vid Brända Tomten.