Jag har ett antal fältharar (Lepus europaeus) som håller till på åkrarna norr om huset. Här är en av dem som var väldigt orädd.