Category: Pelikaner

Krushuvad pelikan, Kerkinisjön, Grekland, februari 2014

Greklandsresa med målet att fota krushuvade pelikaner (Pelecanus  crispus) i Kerkinisjön från en av fiskarnas båtar. Det gick som synes av bilderna mycket bra.