Category: Mesar

Stjärtmes i Vombs Fure, 160318

En nyfiken stjärtmes (Aegithalos caudatus) i Vombs Fure, Skåne.