Category: Hardjur

Fälthare, Harlösa, Skåne, 130413

Jag har ett antal fältharar (Lepus europaeus) som håller till på åkrarna norr om huset. Här är en av dem som var väldigt orädd.